Ciutadà

L’espai per a les felanitxeres i els felanitxers

Administració

L’espai de la trobada amb la gestió de Felanitx

Visitant

L’espai dels que volen descobrir què es Felanitx

Tauler d’anuncis

Notícies

Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 16 de novembre de 2021 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació de les obres de millora de serveis, accessibilitat, sostenibilitat i reurbanització del Passeig Joan Estelrich...

read more

Felanitx informa

Reunió informativa arquitectes Pla General El pròxim 29 de novembre a les 17h a la Casa de Cultura de Felanitx es convoca una reunió informativa pels arquitectes per resoldre dubtes que puguin haver sorgit després de posar-se el Pla General i els Plans d’Ordenació...

read more

Felanitx informa

Campanya anàlisi triquina A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps...

read more

Felanitx Informa

Plenària mes de novembre. S'ha convocat sessió ordinària de l'Ajuntament Ple per al dia 8 de novembre, a les 20 hores, a la sala de plens del Consistori. Punts de l'ordre del dia: - Aprovació de l'acta de la sessió anterior - Expedient 2721/2017. Inici d'expedient...

read more

Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 28 de setembre va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament d’energia calorífica i manteniment i gestió de la caldera de...

read more

Felanitx informa

Plenària mes d’octubre S'ha convocat sessió ordinària de l'Ajuntament Ple per al dia 11 d’octubre, a les 20 hores, a la sala de plens del Consistori. Punts de l'ordre del dia més rellevants: - Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors. - Expedient...

read more