Contractació de la gestió integral i explotació d’ instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Felanitx (Termini: 27/03/2014, Tipus de Procediment: Obert)

Torna Informació: Notificat l’acord d’adjudicació del lot 4 en data 06/06/14 i presentada tota la documentació per part de l’adjudicatari, en data 12/06/14 s’ha procedit a la formalització del contracte. Aprovació del plec de clàusules...
1 de 11