Contractació del servei de vigilància i neteja de la Casa de Cultura, i vigilància de l’Auditori i Centre Cívic de Portocolom (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Tramitació: ordinària Informació: aprovació del plec de clàusules administratives particulars en sessió de dia 13.08.14. Procediment adjudicat en sessió de dia 1.10.14. Número expedient: 2014/019 Tipus de contracte: Serveis Tipus de...
1 de 11