Contractació del servei de recollida i posterior transport dels animals domèstics vagabunds o que han estat abandonats al nostre municipi (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat )

Torna Informació: Tramitació: ordinària Informació: aprovació del plec de clàusules administratives particulars per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 30.07.14. Procediment adjudicat en sessió de dia 12.11.14. Número expedient: 2014/017 Tipus de...
1 de 11