Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 11/03/2015.Tipus mínim de licitació millorable a l’alça: 900,00 € anuals.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.05.15.

Número expedient: 2015/002
Tipus de contracte: Altres tipus de contracte
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dimarts, març 24, 2015
Data termini: dimecres, abril 8, 2015

 Enllaços adjunts al contracte:

Boib núm. 41 de dia 24 de març de 2015