Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 22.04.15. Tipus màxim de licitació: 38.901,76 € anuals, més l’IVA de 8.169,37 €. Contracte adjudicat per la JG en sessió de dia 28.07.15

 

Número expedient: 
2015/009
Tipus de contracte: 
Serveis
Tipus de procediment: 
Negociat sense publicitat
Data de publicació: 
dimecres, agost 5, 2015