Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 01.09.15.  Tipus màxim de licitació: 79.440,00 € més l’IVA de 16.682,40 €.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 24.11.15

Número expedient: 2015/014
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, setembre 17, 2015
Data termini: divendres, octubre 2, 2015

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 137 de dia 17.09.15