Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 29.09.15.

Pressupost màxim de licitació. Import net: 61.505,33 € (demolició)+ 225.362,67 € (nova construcció). Import total: 347.110,28 €, IVA inclòs.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 09.12.15

 

Número expedient: 2015/016
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, octubre 15, 2015
Data termini: dimarts, novembre 10, 2015

 Enllaços adjunts al contracte:

Boib núm.151 de 15.10.15