Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.08.15. Contracte adjudicat en sessió de dia 20.10.15.

 

 

Número expedient: 
2015/015
Tipus de contracte: 
Altres tipus de contracte
Tipus de procediment: 
Negociat sense publicitat
Data de publicació: 
dijous, novembre 5, 2015

Documents adjunts al contracte:

Acord d’adjudicació

Formalització del contracte