Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 24.11.15.

Procediment obert amb tramitació urgent.

Cànons de les concessions, millorables a l’alça:

– lloc 4 (forn, pastisseria, vins, conserves i llepolies): 1251,60 € anuals

– lloc 5 (bar): 2235,00 € anuals

– lloc 9 (peixateria). 2216,38 € anuals

– lloc 10 (artesania i complements). 1862,50 € anuals

LLoc núm. 5 i traster núm. 1 adjudicats per la Junta de Govern Local en sessió de dia 02.02.16

 

Número expedient: 
2015/019
Tipus de contracte:
Altres tipus de contracte
Tipus de procediment:
Obert
Data de publicació:
dimecres, desembre 9, 2015
Data termini:
dimarts, desembre 22, 2015

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 179 de dia 08.12.15