Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 9.12.15. Cànon a l’alça: 775,57 € anuals.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 09.02.16

 

Número expedient: 2015/020
Tipus de contracte: Altres tipus de contracte
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, desembre 17, 2015
Data termini: dilluns, gener 4, 2016

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 183 de dia 17.12.15