Informació:

Obert un nou termini de presentació d’ofertes en el procediment obert per a la contractació del servei de neteja, consergeria i vigilància del col·legi Joan Capó.

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 12.07.16.

Pressupost de licitació (preu a un tant alçat). Import IVA exclòs: 40.820,00 € anuals. Import total: 49.392,20 € anuals.

Número expedient: 2016/017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, agost 25, 2016
Data termini: divendres, setembre 9, 2016

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 108 de dia 25.08.16