Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 09.08.16.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.10.16.

Número expedient: 2016/019 (digital 79/2016)
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: divendres, novembre 11, 2016