Informació:

Aprovació del plec de clàusules particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.10.16.

Contracte adjudicat en sessió de dia 13.12.16.

 

Número expedient: 109/2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: divendres, gener 13, 2017