Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 24.01.17.

Pressupost màxim de licitiació. Import net: 300.974,10 €. import total: 364.178,66 €.

Tramitació: urgent

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 21.03.17.

Número expedient: 124/2017
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dilluns, gener 30, 2017
Data termini: dilluns, febrer 13, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 12 de dia 28.01.17