Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 04.04.17.

Preu de licitació. Cànon a l’alça: 7.421,60 € anuals

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 30.05.17.

 

 

Número expedient: 490/2016
Tipus de contracte: Altres tipus de contracte
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dimarts, abril 11, 2017
Data termini: dimecres, abril 26, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 43 de dia 11.04.17