Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21.02.17.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 18.04.17.

Número expedient: 416/2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: dijous, maig 4, 2017