Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 05.09.17.

Pressupost de licitació. Preu a un tant alçat. Import net: 23.966,94 €. Impor total 29.000,00 €

 

Número expedient: 1534/2017
Tipus de contracte: Subministraments
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dimarts, setembre 19, 2017
Data termini: dimecres, octubre 4, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 115 de dia 19.09.17

Documents adjunts al contracte:

Plec de clàusules administratives particulars