Al Portal de Transparència s’han publicat els documents de consulta pública prèvia següents:

20170920 Consulta pública prèvia Ordenança Municipal Botellot

20170920 CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PGOU

podeu accedir al portal amb aquest enllaç:

https://sites.google.com/site/transparenciafelanitx/home/07-informaci-pblica-normativa

Enllaços al Portal de Transparència
https://sites.google.com/site/transparenciafelanitx/home/07-informaci-pblica-normativa