El ple de l’Ajuntament de Felanitx va aprovar el passat dilluns treure a licitació la construcció, gestió i explotació de la Deixalleria de Felanitx, que està previst que s’instal·li al polígon de Son Colom, així com la reforma del Parc Verd de Portocolom i la recollida de voluminosos porta a porta.

El contracte de licitació serà per un termini de 20 anys prorrogable a partir de la seva finalització cada dos anys fins a 30. Només hi podran participar entitats i empreses d’inserció social (l’anomenat tercer sector).

L’Ajuntament abonarà a l’empresa concessionària un cànon fix que el primer any serà de 40.000 euros, el segon de 35.000 euros i de 30.000 la resta. A més, es pagarà una quantitat variable de 57,56 euros més IVA per tona de residu voluminós recollit, i 106 euros més IVA per cada tona de residus que entrin a la deixalleria.

En total, aquesta xifra serà d’entre 270.000 i 280.000 euros més IVA.

El servei també inclou la contractació d’un enginyer extern per supervisar la recollida, els costos de la qual aniran a càrrec de l’empresa concessionària.

Hi haurà un control de la quantitat de residus que es duguin a la deixalleria mitjançant una bàscula, la identificació per mitjà del DNI i la matrícula del vehicle. Aquest control permetrà bonificar a aquelles persones que reciclin més i penalitzar les que ho facin menys.

El servei serà gratuït per als residents a Felanitx i també per a les empreses, sempre que aquestes l’utilitzin per residus que podrien correspondre també a una casa particular. Els residus procedents de les activitats econòmiques de la companyia s’hauran de gestionar mitjançant altres empreses gestores, o arribar a un acord amb l’entitat concessionària.

Els ingressos extra que l’empresa concessionària obtingui repercutiran en una disminució de l’aportació municipal.

A més, s’ampliaran els horaris a la deixalleria i al Parc Verd de Portocolom. Així, els caps de setmana també s’hi podran dur residus.