El passat mes de setembre l’Ajuntament va iniciar les obres de connexió del carrer Pelat de Felanitx amb el polígon de Son Colom. Les obres, adjudicades a l’empresa Excavaciones s’Horta S.A. per un import de 68.251,82 euros més IVA, s’han finalitzat recentment.

El Batle i regidor d’urbanisme Joan Xamena remarca que “l’apertura del carrer Pelat cap al polígon de Son Colom, representa no sols una millora circulatòria sinó la consecució d’una demanda històrica de la ciutadania, per tal de facilitar l’accés a peu als vianants i l’ús dels equipaments del polígon”.

Cal destacar que s’ha continuat amb la línia estètica del carrer, tant amb la sembra dels nous arbres com amb el tipus d’il·luminació. També s’hi ha connectat el nou clavegueram i les aigües pluvials, per evitar problemes d’acumulació d’aigua i residus.

A banda de la millora d’aquest tram de carrer, també s’ha expropiat un terreny particular, romanent d’un solar. La zona s’ha condicionat com a zona verda lúdica, amb un tancament perimetral de pedra, bancs de marès al voltant i la sembra d’arbres i arbusts autòctons.