El passat 31 de desembre es va posar punt final al projecte mixt d’ocupació i formació REMODELAM FELANITX, amb el qual han estat contractades 10 persones desocupades majors de 30 anys amb dificultats d’inserció laboral.

Al llarg dels 10 mesos de projecte els alumnes-treballadors han pogut assolir 2 certificats de professionalitat, un dins l’àmbit de la neteja d’es pais oberts i l’altre dins l’àmbit de la jardineria, a l’hora que han combinat la formació amb feina efectiva. Aquesta combinació formativa-laboral i l’acompanyament realitzat per l’equip tècnic del projecte format per una directora-formadora, un docent, un monitor de suport i una auxiliar administratiu a jornada parcial, ha suposat una millora de la seva capacitació professional, el que de ben segur els facilitarà la seva posterior inserció laboral.

Com a principal obra d’interès general i social que s’ha desenvolupat al llarg d’aquests mesos cal destacar la remodelació del Parc Municipal, amb importants tasques de neteja, sanejament i pintura de parets, paviments, barreres, taules de picnic, bancs i baranes…, la creació de noves zones enjardinades i la instal·lació de nous jocs i elements decoratius. Aquest projecte executat per l’ajuntament de Felanitx, participat pel Servei Públic d’Ocupació de les Illes Balears i finançat amb fons de la Conferència Sectorial, ha comptat amb un pressupost de 186.926,21 euros, dels quals l’ajuntament ha rebut una subvenció de 184.857 euros.