Felanitx informa…

Propera Plenària S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 15 de gener, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial.   Punts de l’ordre del dia més rellevants:   Expedient 2464/2017. Aprovació definitiva...
1 de 11