El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), organisme depenent del Ministeri d’Economia i Hisenda, ha resolt recentment no admetre el recurs interposat per l’empresa MAC Insular SL, i per tant aixecar la suspensió acordada per aquest organisme.

En la sessió plenària que es va celebrar ahir horabaixa, l’equip de Govern va donar compte d’aquesta resolució, que permetrà seguir amb el procés de licitació de la Deixalleria prevista al polígon de Son Colom de Felanitx.

Cal recordar que l’Ajuntament va treure a concurs la licitació de la Deixalleria només per a empreses i entitats d’inserció social (tercer sector), i que el primer concurs va quedar desert. Per aquest motiu, properament tornarà a convocar-se un nou concurs, seguint amb el compromís acordat per l’equip de Govern de donar prioritat a les entitats d’inserció social, o a empreses que compleixin determinades clàusules socials.