Anunci

En el BOIB núm. 21 de dia 15 de febrer de 2018, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la seva publicació, l’expedient d’activitat per a la declaració d’interès general a sòl rústic. (IP2-2018-IG),  el projecte d’adaptació de la carretera del far a Portocolom (fase 1) al carrer des Far. (004/2018-IG)

 

L’esmentat expedient podrà ésser examinat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina WEB del Consell Insular de Mallorca, a les dependències administratives de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

 

Reunió de comerciants i empresaris

La regidoria de comerç convoca als comerciants i empresaris del municipi, i  a les associacions empresarials a una reunió el proper 8 de març a les 20.15h a l’aula polivalent de la Biblioteca de Felanitx (C/ Pizà , 13 -3r pis); en la qual entre altres temes es parlarà sobre les accions a dur a terme durant l’any 2018 per estimular l’economia local.

 

Donacións de sang

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Sanitari de Felanitx, dijous 8, divendres 9 i dilluns 12 de març de 18:00 a 21:30 hores, i al Centre  Cívic de Portocolom, divendres dia  23 de març de 17.30 a 21.00 hores, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

 

Recordau que els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, tenir bona salut, no anar en dejú i haver fet la digestió.

 

Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Anunci

De conformitat amb l’establert a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, fins a les 14 hores de dia 7 de març de 2018 es poden presentar sol·licituds que optin al nomenament de jutge de pau titular de Felanitx. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Felanitx.

 

A la sol·licitud s’ha d’acompanyar una declaració jurada on es faci constar que l’aspirant compleix les condicions de capacitat i de compatibilitat per poder ocupar el càrrec.

 

Els aspirants han de complir els següents requisits:

  • ser espanyol i major d’edat;
  • no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

 

Anunci

En el BOIB núm. 21 de dia 15 de febrer de 2018, es va publicar l’anunci de licitació del procediment obert per a la contractació de les obres de reforma del carrer Mossèn Bartomeu Barceló-Joan Capó de Felanitx.

 

Les ofertes s’hauran de presentar de conformitat a l’establert a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contracta i el termini de presentació finalitza dia 28 de febrer de 2018, a les 14 hores.

 

El plec i documentació a presentar es pot consultar a l’adreça d’Internet https://.ajfelanitx.eadministracio.cat (perfil del contractant).

 

La qual cosa es fa pública per al coneixement dels possibles interessats.

 

Terra de gerrers – Sa gerreta felanitxera

Comença la compte enrera per les grans exposicions de les gerretes felanitxeres que organitza el centre cultural de Felanitx i l’Ajuntament, que serà inaugurada el proper dia 20 d’abril de 2018 a les 20.00h a la casa de Cultura de Felanitx. Seguirem informant.

 

Escoletes de Pasqua

L’Àrea de Joventut a partir d’ara s’encarregarà de la gestió de les escoletes de Pasqua, estiu i Nadal de Felanitx, S’Horta i Cas Concos, amb l’objectiu d’oferir un programa d’activitats d’oci i temps lliure de qualitat, adaptat a les diferents franges d’edat i que responguin a les necessitats de conciliació dels pares/mares . Totes les activitats aniran orientades a la millora de la qualitat de vida de la població infantil, treballant la funció social, educativa, saludable, recreativa i esportiva.

La coordinació d’aquestes anirà a càrrec d’empreses del sector del lleure que apostin per la qualitat en el servei, la qualificació del seu personal i el projecte educatiu. En aquest cas l’empresa seleccionada és el Centre d’Estudis de l’Esplai.

 

L’escoleta de Pasqua ( Felanitx, S’Horta i Cas Concos ) tendrà lloc del 3 al 6 d’abril amb horari de 9 a 14h, hi haurà possibilitat de servei d’escoleta matinera sempre i quant hi hagi un mínim d’interessats/des. Va adreçada a nins i nines d’edats compreses entre els 3 i 11 anys.

Durant aquest 4 dies intensos, els infants podran gaudir de gran quantitat d’activitats diverses com ara: jocs, tallers, cançons, danses, esports, i hem de destacar que el dia 5 d’abril es realitzarà una Excursió a la Serra amb un horari especial de 9h a 16h.

Les activitats es realitzaran al CEIP Migjorn (Cas Concos ), al Ceip Reina Sofia (S’Horta ) i al Poliesportiu Guillem Timoner (Felanitx).

Les inscripcions es podran fer fins el 13 de març, via on-line a la web www.felanitx.org o de manera presencial a l’Àrea de Joventut (Estació Enològica) de dilluns a divendres de 10 a 13h.

 

Curs de pre-monitors

 

Per aquestes vacances de Pasqua tornarem a oferir el curs de pre-monitors per a adolescents de 14 a 16 anys, interessats en el món del temps lliure. Durant aquest curs els participants aprendran coneixements, descobriran eines i recursos bàsics per poder donar suport a la planificació, organització i execució d’activitats d’educació en el lleure, d’aquesta manera podran ser partícips de les diferents activitats que des de l’Àrea de Joventut organitzam durant l’any. NO ÉS una formació professional, ja que per poder treballar com a monitor/a de temps lliure cal tenir la titulació corresponent i tenir els 18 anys complerts.

Les dates seran del 3 al 6 d’abril i el preu 35€.

Interessats/des en apuntar-se ho podeu fer fins el 13 de març per Whatsapp al 630748762 o passant pel Centre d’Informació Jove.

Coordinarà el curs el Centre d’Estudis de l’Esplai entitat que fa gairebé 40 anys que es dedica a la formació en aquest àmbit.

 

 

Agenda Centre Cultural Felanitx

 

Us recordem que des de el dia 1 de febrer està obert el termini per a la presentació de les obres per participar en el III Certamen de poesia Miquel Bauçà Felanitx 2018 i que finalitzarà el 31 de març de 2018. Consultar bases al facebook de l’Ajuntament de Felanitx i a la pàgina web.

Divendres, dia 23 de febrer, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE, Excés d’equipatge, de Gabriel Mestre Oliver, amb la intervenció de Valentín Mendoza i Joan Martorell. Es podrá adquirir el llibre el mateix dia.

————————————————————————————————————————

IX MOSTRA DE TEATRE D’HIVERN  Felanitx  2018

Dissabte, dia 24 de febrer,  a les 21.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura,  He vist  balenes, de la companyia La impaciència, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Diumenge, dia 25 de febrer, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura,  Guium o la ciutat adormida, de la companyia La Fornal d’Espectacles,  Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Dijous, dia 1 de març, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, La cita, de la companyia La Fornal d’Espectacles, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Dissabte, dia 3 de març, a les 21.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Només quan plou, de la companyia Aina de Cos& El Somni Produccions, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Diumenge, dia 4 de març, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Un matrimoni de Bòston, de la companyia El Somni Produccions, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Preu per obra de la Casa de Cultura: 7€ Abonament per les 5 obres: 30 € Venda anticipada d’entrades a partir de dia 6 de febrer a la Casa de Cultura de dimarts a dissabte de 18 a 21h i diumenge de 10 a 13h.

Ho organitza i patrocina: el Centre Cultural de l’Ajuntament de Felanitx amb la col·laboració del circuit CAEM del Consell de Mallorca.

————————————————————————————————————————Dissabte, dia 10 de març, a les 18.00 hores, CONCERT BENÈFIC Setmana Santa a Felanitx, per les obres  de millora del Convent de Sant Agustí, a càrrec de l’Agrupació Musical Juventut d’Inca. S’iniciarà amb un passacarrers des de la plaça de sa Font de Santa Margalida que acabarà al Convent on es farà el concert. Es podran veure les fotografies del que necessita una intervenció de millora. Donatiu voluntari de mínim 3 euros. Hi col·labora: La Comissió de Confraries de Setmana Santa, el Amics del Convent, la Parròquia de Sant Miquel de Felanitx, el Centre Cultural de Felanitx i l’Ajuntament de Felanitx