Reunió de la Junta de portaveus dels grups municipals

Per al dia 5 de març de 2018, acabada la Comissió Informativa, amb el següent ordre del dia:

  • Zonificacó Terme Municipal

  • Pla Espacial Far Portocolom

  • Participació PGOU

  • Actuacions a Portocolom

Reunió de comerciants i empresaris

La regidoria de comerç convoca als comerciants i empresaris del municipi, i a les associacions empresarials a una reunió el proper 8 de març a les 20.15h a l’aula polivalent de la Biblioteca de Felanitx (C/ Pizà , 13 -3r pis); en la qual entre altres temes es parlarà sobre les accions a dur a terme durant l’any 2018 per estimular l’economia local.

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 20 de febrer de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el procediment obert per a la contractació de les obres de renovació de la gespa artificial i millora d’instal·lacions del camp de futbol Es Torrentó.

Breument es publicarà el corresponent anunci al BOIB, i les persones interessades en la licitació podran consultar el plec i documentació a presentar a l’adreça d’internet:

ajfelanitx.eadministracio.cat (perfil del contractant)

Anunci

De conformitat amb l’establert a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, fins a les 14 hores de dia 7 de març de 2018 es poden presentar sol·licituds que optin al nomenament de jutge de pau titular de Felanitx. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Felanitx.

A la sol·licitud s’ha d’acompanyar una declaració jurada on es faci constar que l’aspirant compleix les condicions de capacitat i de compatibilitat per poder ocupar el càrrec.

Els aspirants han de complir els següents requisits:

  • ser espanyol i major d’edat;

  • no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

Donacións de sang

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Sanitari de Felanitx, dijous 8, divendres 9 i dilluns 12 de març de 18:00 a 21:30 hores, i al Centre Cívic de Portocolom, divendres dia 23 de març de 17.30 a 21.00 hores, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Reducció de la taxa per recollida i eliminació de fems domiciliari

Podran gaudir de reducció d’aquesta taxa:

– L’habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors a 1103,85 € mensuals.

– L’habitatge amb més d’un resident, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a 1471,80 € mensuals.

No podran gaudir de la reducció de la taxa si qualsevol dels membres de la unitat familiar de convivència, és propietari o usufructuari de més immobles del que resideix.

Es pot realitzar la sol·licitud per gaudir d’aquesta reducció a les oficines dels Serveis Socials, aportant la següent documentació: DNI, documents per acreditar els ingressos de la unitat familiar (pensions o certificat negatiu d’aquestes, declaració de la renda del 2016 o certificat negatiu d’aquesta), contracte de lloguer si escau, certificat de minusvalidesa si escau, i rebut de fems de 2016.

El darrer dia per a tramitar les sol.licituds, és el 31 de maig.

Nou Horari d’atenció al públic Serveis Socials:

Felanitx, de dilluns a divendres de 10:30 a 14:00 hores. Antiga Estació Enològica, Passeig Ramon Llull, 19. Tel.: 971582629

Portocolom, dilluns i dimecres de 11:30 a 13:30 hores. Centre Cívic, Ronda Nadal Batle, s/n. Tel.: 971825239

S’Horta i Cas Concos, amb cita prèvia.

Terra de gerrers – Sa gerreta felanitxera

Comença la compte enrera per les grans exposicions de les gerretes felanitxeres que organitza el centre cultural de Felanitx i l’Ajuntament, que serà inaugurada el proper dia 20 d’abril de 2018 a les 20.00h a la casa de Cultura de Felanitx. Seguirem informant.

Escoletes de Pasqua:

Dates: del 3 al 6 d’abril de les 9 a les 14h

Edats: nins i nines de 3 a 12 anys.

Lloc: a Felanitx es faran al Poliesportiu Guillem Timoner, a S’Horta al Ceip Reina Sofia i a Cas Concos al Ceip Migjorn.

Coordina: l’Àrea de Joventut és l’encarregada de l’organització de les escoletes i el Centre d’Estudis de l’Esplai serà l’encarregat de la seva coordinació.

Activitats: esportives i de temps lliure, destacar que per al dijous dia 5 hi ha programada una excursió a la Serra per gaudir de la natura ( horari especial de 9 a 16h )

Preu: 39,50€, 10% de descompte per a germans ( possibilitat d’escoleta matinera si hi ha un mínim de 10 nins/es.

Inscripcions fins el 13 de març, ho podeu fer on-line a la web www.felanitx.org o bé a les oficines del Centre d’Informació Jove de Felanitx ( Passeig Ramon Llull 19, 971584031 ) de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Curs de proemonitors:

Dates: del 3 al 6 d’abril de les 10 a les 14h ( dia 3 i dia 6 horari especial )

Edats: adolescents d’edats compreses entre els 14 i 16 anys.

Lloc: Estació Enològica, Felanitx.

Coordina: l’Àrea de Joventut és l’encarregada de l’organització del curs i el Centre d’Estudis de l’Esplai serà l’encarregat de la seva coordinació.

Activitats: coneixements i recursos per a l’inici en les tasques de monitoratge.

Preu: 35€

Inscripcions fins el 13 de març, ho podeu fer enviant un whatsapp al 630748762 o bé a les oficines del Centre d’Informació Jove de Felanitx ( Passeig Ramon Llull 19, 971584031 ) de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Sortida als Karts:

Data: dimarts 3 d’abril de les 15h a les 20h aprox.

Edats: adolescents de 12 a 17 anys.

Lloc: Ekarts de Festival Park

Coordina: l’Àrea de Joventut és l’encarregada de l’organització de la sortida i s’encarregarà de posar monitors que acompanyaran el jovent.

Activitats: 2,5h de competició.

Preu: 25€

Inscripcions fins el 13 de març, ho podeu fer enviant un whatsapp al 630748762 o bé a les oficines del Centre d’Informació Jove de Felanitx ( Passeig Ramon Llull 19, 971584031 ) de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Agenda Centre Cultural Felanitx

Us recordem que des de el dia 1 de febrer està obert el termini per a la presentació de les obres per participar en el III Certamen de poesia Miquel Bauçà Felanitx 2018 i que finalitzarà el 31 de març de 2018. Consultar bases al facebook de l’Ajuntament de Felanitx i a la pàgina web.

————————————————————————————————————————

IX MOSTRA DE TEATRE D’HIVERN Felanitx 2018

Dijous, dia 1 de març, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, La cita, de la companyia La Fornal d’Espectacles, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Dissabte, dia 3 de març, a les 21.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Només quan plou, de la companyia Aina de Cos& El Somni Produccions, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Diumenge, dia 4 de març, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Un matrimoni de Bòston, de la companyia El Somni Produccions, Circuit CAEM del CACIM Consell de Mallorca.

Preu per obra de la Casa de Cultura: 7€ Abonament per les 5 obres: 30 € Venda anticipada d’entrades a partir de dia 6 de febrer a la Casa de Cultura de dimarts a dissabte de 18 a 21h i diumenge de 10 a 13h.

Ho organitza i patrocina: el Centre Cultural de l’Ajuntament de Felanitx amb la col·laboració del circuit CAEM del Consell de Mallorca.

————————————————————————————————————————

Dijous, dia 8 de març, DIA DE LA DONA

Dissabte dia 3 març, a les 17.00 hores, a l’Estació Enològica, INAUGURACIÖ EXPOSICIÓ, De professió mare. Fins dia 18 de març.

Dimarts dia 6 de març, a les 17.30 hores, a la Biblioteca de Portocolom, CONTACONTES I TALLER, Qui fa qué?. Les tasques de la llar ben repartides!

Dimecres dia 7 de març, a les 19.30 hores, a la Casa de Cultura de Felanitx, LECTURA DRAMATITZADA DELS TEXTOS FUNDACIONALS DELS DRETS DE LES DONES. Ja som perquè foren.

Divendres, dia 9 de març, a les 17.30 hores, a la Biblioteca de Felanitx, CONTACONTES La caputxeta forçuda.

Dissabte, dia 10 de març, a les 19.00 hores, a la Casa de Cultura de Felanitx, Som dones, som-hi.

A les 19.00 hores, monòleg: De mujer y ciencia hablamos porque contamos, a càrrec d’Andrea Campo-Candela. Taula redona: La dona i la ciència, presentat per Felanitx per la Igualtat amb Raquel Vaquer, Iris Hendricks, Ana Sanz i Ana Cifuentes.

A les 20.00 hores, Maria Sabater, història d’una compositora mallorquina, a càrrec de Joan Ciria.

Diumenge, dia 11 de març, a les 10.00 hores, als voltants del mercat de Felanitx, ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ, El feminismo es mi superpoder.

————————————————————————————————————————

Dissabte, dia 10 de març, a les 18.00 hores, CONCERT BENÈFIC Setmana Santa a Felanitx, per les obres de millora del Convent de Sant Agustí, a càrrec de l’Agrupació Musical Juventut d’Inca. S’iniciarà amb un passacarrers des de la plaça de sa Font de Santa Margalida que acabarà al Convent on es farà el concert. Es podran veure les fotografies del que necessita una intervenció de millora. Donatiu voluntari de mínim 3 euros. Hi col·labora: La Comissió de Confraries de Setmana Santa, el Amics del Convent, la Parròquia de Sant Miquel de Felanitx, el Centre Cultural de Felanitx i l’Ajuntament de Felanitx