Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

 

Núm. 2869

 

Informació pública de l’Avanç del Pla General de Felanitx

 

L’Ajuntament de Felanitx, mitjançant els Decrets de Batlia núm. 2018-0241, de data 9 de març i el núm. 2018-0245, de data 12 de març, s’aprova la documentació relativa a l’Avanç del Pla General de Felanitx.

El document de l’Avanç del Pla General es sotmetrà a informació pública durant el termini de 2 mesos, i es podrà consultar via telemàtica a través del Portal Informàtic del Pla, a la plana web www. Felanitx.org, i de forma presencial a l’Oficina del Pla, ubicada en aquest Ajuntament i que romandrà oberta de dilluns a divendres de 9h a 14h, a fi de que tothom que hi estigui interessat pugui presentar els suggeriments, propostes o al·legacions que consideri oportú.

Així mateix, es fa públic el calendari de sessions informatives sobre el document de l’Avanç del Pla General i el Programa de participació ciutadana.

 

DATA HORA LLOC CONTINGUT
Dijous, 15 de març de 2018 18:00 Casa de Cultura de Felanitx Presentació de l’Avanç del Pla General
Dimecres, 21 de març de 2018 18.00h Centre Cívic de Porto Colom Propostes pel nucli de Porto Colom
20.00h Centre Cívic s’Horta Propostes pels nuclis de S’Horta, Cala Ferrera i Cala Serena.
Dijous, 22 de març de 2018 19.00h Es Local de Cas Concos Propostes pel nucli de Cas Concos
20.00h Casa de Cultura de Felanitx Propostes pel nucli de Felanitx

 

En cas que s’hagués de modificar la data d’alguna d’aquestes sessions informatives, es publicarà la nova data en el Portal Informàtic del Pla.

 

Felanitx, 13 de març de 2018

El batle
Joan Xamena Galmés