Anunci

Comunicam que dins els propers dies es durà a terme la continuació del carril bici, i un únic sentit de circulació a la primera línia de Portocolom, fins al carrer Trafalgar. També es durà a terme una reordenació de la circulació en els carrers de la segona línia, els quals seran d’una única direcció. Vos demanam que per favor estigueu atents als senyals que regularan el trànsit.

Anunci d’aprovació del programa de participació ciutadana

Expedient electrònic 957/2016

El Ple de l’Ajuntament de Felanitx de dia 12 de febrer de 2018, va aprovar el programa de participació ciutadana durant el procés de formulació i tramitació del Pla general i Plans d’ordenació detallada del municipi de Felanitx, als efectes de fomentar la participació de la ciutadania i de les entitats constituïdes per defensar els seus interessos en la gestió i el desenvolupament de l’activitat d’ordenació urbanística, de vetllar pels drets d’informació i d’iniciativa i promoure actuacions que garanteixin o ampliïn aquests drets.

En atenció a l’article 12 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears el programa estarà disponible a la pàgina web de l’Ajuntament www.felanitx.org i es podrà consultar en el negociat d’urbanisme de l’Ajuntament de Felanitx de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores, excepte festius. Per obtenir informació de l’expedient es podran utilitzar els mitjans que s’indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) – Telèfon 971580051 – Fax 971583271

Informació pública de l’Avanç del Pla General de Felanitx

Dia 12 de març es firmà el Decret 2018-0245 pel qual es va aprovar la documentació relativa a l’Avanç del Pla general de Felanitx.

Aquesta informació es sotmetrà a informació pública durant el termini de 2 mesos, i es podrà consultar al “Portal del Pla”, a la plana web “www.felanitx.org”, i de forma presencial a l’Oficina del Pla”, ubicada a l’Ajuntament i que romandrà oberta de dilluns a divendres de 9h a 14h, a fi que tothom que hi estigui interessat pugui presentar els suggeriments o propostes que consideri oportú.

Avanç del Planejament del Municipi de Felanitx, procés de participació ciutadana

Reunions informatives sobre cada nucli:

  • 21 de març a les 18h, Portocolom, al Centre Cívic de Portocolom.

  • 21 de març a les 20h, s’Horta, Cala Ferrera, Cala Serena, al Centre Cívic de s’Horta.

  • 22 de març a les 19h, Cas Concos, en el Local de Cas Concos

  • 22 de març a les 20h, Felanitx, a la Casa de Cultura de Felanitx

Superàvit 2017

El romanent de tresoreria a 31.12.2017 va ser de 5.667.032,31€, el qual s’ha incrementat respecte dle 2016 en 747.315,27€.

L’endeutament local a 31.12.2017 era de 1.067.771,57E. Al pressupost 2017 teníem una previsió d’amortització de préstecs de 570.000€ i l’amortització duta a terme va ser de 2.043.080,33€, 1.473.080,33€ més del previst.

Actualment l’Ajuntament té una capacitat d’endeutament de 12.689.456,07€ degut als bons resultats pressupostaris.

Un cop analitzats els diferents indicadors per determinar si la liquidació del pressupost municipal compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, ens dóna un resultat positiu de 2.933.835,93€, equivalent al superàvit aconseguit a l’exercici pressupostari de l’any 2017.

Anunci

En el BOIB 31 de dia 10 de març de 2018, es va publicar la Resolució de president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2019 a 2023, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes.

Sol·licituds: Per a la convocatòria de l’any 2018, el termini de presentació de sol·licituds per a la reestructuració i la reconversió de vinya és des del dia següent de la publicació de l’extracte d’aquesta Resolució en el BOIB fins al 23 de març de 2018. Per a les convocatòries successives dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022 es poden presentar les sol·licituds entre el dia 2 de novembre de l’any anterior i el dia 28 de febrer següent.

Per més informació consultau el BOIB

Certificats de català, proves Maig 2018

La Direcció General de Política Lingüística ens comunica que s’obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA).

El termini d’inscripció és del 14 al 27 de març de 2018. Si voleu més informació sobre aquesta convocatòria, podeu consultar la pàgina web següent:

http://dgpoling.caib.cat

Direcció General de Política Lingüística

Tel.: 971 784 705 Ext. 62124

Anunci

En el BOIB núm. 27 de dia 1 de març de 2018, es va publicar l’anunci de licitació del procediment obert per a la contractació de les obres de renovació de la gespa artificial i millora d’instal·lacions del camp de futbol Es Torrentó de Felanitx.

Les ofertes s’hauran de presentar de conformitat a l’establert a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contracta i el termini de presentació finalitza dia 27 de març de 2018, a les 14 hores.

El plec i documentació a presentar es pot consultar a l’adreça d’Internet https://ajfelanitx.eadministracio.cat (perfil del contractant).

La qual cosa es fa pública per al coneixement dels possibles interessats.

Anunci

En el BOIB núm. 31 de dia 10 de març de 2018, es va publicar l’anunci de licitació del procediment obert per a la contractació de la gestió del servei públic d’escola d’estiu, Nadal i Pasqua de Felanitx, s’ Horta i Cas Concos.

Les ofertes s’hauran de presentar de conformitat a l’establert a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contracta i el termini de presentació finalitza dia 26 de març de 2018, a les 14 hores.

El plec i documentació a presentar es pot consultar a l’adreça d’Internet https://ajfelanitx.eadministracio.cat (perfil del contractant).

La qual cosa es fa pública per al coneixement dels possibles interessats.

Reunió de restauradors a Portocolom

La regidoria de comerç convoca als restaurants, bars, cafeteries i qualsevol altre negoci de restauració de Portocolom a una reunió el proper dimarts 20 de març a les 18.00h al Centre Cívic, per parlar sobre la setmana gastronòmica del Pop i l’ordenança de terrasses.

Donacións de sang

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Cívic de Portocolom, divendres dia 23 de març de 17.30 a 21.00 hores, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Taller: Confiança i seguretat de las dones en la xarxa

Per aprendre eines de seguretat a internet

Dia 10 de abril de 1018

de 16 a 20 hores a l’aula polivalente de la Biblioteca de Felanitx

Inscripcions fins el dia 28 de març al WhatsApp 676 844 429

Xerrada per a famílies:

Descripció: “ No sense el meu mòbil! “ recursos per gestionar el tema dels mòbils, internet, xarxes socials, etc.

Destinataris: famílies amb fills/es adolescents.

Data i hora: 19 de març a les 19h

Lloc: Es Lledoner

A càrrec de Jaume Brunet, Psicòleg del centre Eskilet.

Inscripcions: fins el divendres 16 de març ho podeu fer enviant un whatsapp al 630748762 o bé a les oficines del Centre d’Informació Jove de Felanitx ( Passeig Ramon Llull 19, 971584031 ) de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Gratuït

Agenda Centre Cultural Felanitx

Us recordem que des de el dia 1 de febrer està obert el termini per a la presentació de les obres per participar en el III Certamen de poesia Miquel Bauçà Felanitx 2018 i que finalitzarà el 31 de març de 2018. Consultar bases al facebook de l’Ajuntament de Felanitx i a la pàgina web.

Dijous dia 22 de març de 2018, a les 20.30 hores, al local de Cas Concos, XERRADA INFORMATIVA, Segueix descobrint el món talaiòtic Es Rossells. Resultats dels quatre anys de projecte i objetius per enguany. Equip d’Es Rossells.