Degut a la possibilitat de tenir un pou públic municipal al nucli de S’Horta i així poder assegurar l’abastiment d’aigua potable a aquest nucli, s’ha treballat durant els darrers mesos per a poder fer un sondeig a la parcel·la on hi ha ubicat el camp de futbol de Sa Lleona.

El projecte, encarregat a l’Enginyer Superior de Mines Jaime Fernández Homar, preveia un cabdal de 14.300l/h a una profunditat màxima de 250 metres.

El passat 26 d’abril es va concedir permís per part de la Direcció General de Recursos Hídrics per dur a terme aquest sondeig. Finalment ha estat l’empresa Hidráulicas Royser SL de Llubí amb un pressupost aproximat de 12.000€, l’encarregada del sondeig.

S’ha perforat fins a 200 metres  i s’ha aconseguit un cabdal aproximat de 18.000l/h. La següent passa que s’està duent a terme actualment és l’anàlisi de l’aigua, que segons les primeres observacions, sembla que serà apta ple consum humà.

Durant els propers dies es procedirà a la finalització de la boca del pou, fent una solera de formigó amb un tancament de reixa, i es continuaran els tràmits davant la direcció general de Recursos Hídrics i la Conselleria de Sanitat per tal de poder iniciar el consum d’aigua del nou pou.

Aquest pou representarà pel nucli de S’Horta, un nou punt d’abastiment d’aigua potable que descongestionarà la resta de punts d’extracció, i assegurarà que aquesta sigui de qualitat i suficient.