Aquests darrers dies s’han donat a conèixer les xifres de sancions imposades als ciutadans i ciutadanes que han estat multats per l’incompliment de les ordenances municipals.

 

En concret, durant els anys 2016, 2017 i el que duem de 2018, s’han imposat 153 sancions en diferents àmbits.

 

Pel què fa a neteja, durant el 2016 es van imposar 9 sancions, el 2017 van ser 19 i durant els primers mesos de 2018 se n’han tramitat 8. Aquestes sancions estan relacionades amb l’incivisme: no respectar els horaris per llançar el fems, deixar les bosses fora dels llocs indicats, llançar restes d’obra o de poda. Les infraccions lleus van dels 50 als 750 euros. En el cas de les greus del 751 als 1.500 euros, i per a les més greus, es poden arribar a pagar multes de fins  3.000 euros.

 

En el cas dels animals perillosos, s’han tramitat 13 sancions durant el 2016, 8 durant el 2017 i 7 en el 2018. Les sancions en aquests casos estan relacionades amb la falta de permisos obligatoris per a la tinença d’aquests animals, la no identificació o la falta de morral quan surten al carrer. Les sancions lleus oscil·len entre els 150 i 350 euros, així com les greus van dels 351 als 2.454 euros, i les molt greus dels 2.455 als 15.000 euros.

 

Els animals de companyia que circulen sense identificació, o no van fermats també han estat objecte de sanció als propietaris. Igualment és obligatori dur la cartilla sanitària amb totes les vacunes al dia, així com és evident que s’han de recollir els excrements que les mascotes fan a la via pública. Les sancions greus en aquests casos, van dels 60 als 150 euros. Les greus dels 151 als 300 euros, i les molt greus, dels 301 als 600 euros. Durant el 2016 se’n van tramitar 9, el 2017 48 i enguany de moment 11.

 

La policia local també ha imposat sancions referent a seguretat ciutadana. Aquestes sancions estan relacionades amb faltes de respecte, desobediència, tinença de drogues i resistència a l’autoritat. Al 2016 se’n van tramitar 7 i enguany de moment n’hi ha hagut 10. La sanció lleu en aquests casos és d’entre 100 i 600 euros, així com la greu va dels 601 als 30.000 euros.

 

Finalment, les sancions per renous, en la majoria de casos estan relacionades amb vehicles que incompleixen l’ordenança i els tubs d’escapament fan més soroll del permès. Les faltes lleus en aquests casos van dels 30 als 150 euros, les greus dels 151 als 300 euros, i les molt greus del 301 als 600 euros. Durant el 2017 se’n van tramitar 4.