L’Ajuntament de Felanitx tramita la modificació puntual del planejament per a facilitar l’obertura d’establiments turístics d’interior als nuclis del Municipi

Ens els darrers mesos l’Ajuntament de Felanitx ha detectat un notable interès, tant de propietaris com de promotors, per a la implantació d’hotels d’interior a edificis que compten amb ús d’habitatge. Segons la llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears, es...
1 de 11