Enguany s’ha posat en funcionament una roda de reunions entre els diferents centres educatius del municipi i els serveis socials de l’Ajuntament de Felanitx, per tal de donar a conèixer als docents la tasca de la psicòloga, dels i les educadores i treballadores socials en matèria d’infància.

L’objectiu d’aquestes reunions és posar en coneixement dels centres els diferents canals i mitjans que tenen al seu abast per a informar de la detecció de situacions de risc social entre els nins i nines.

Els docents, com a primers agents de contacte a les aules, poden detectar situacions d’absentisme escolar, maltractaments o altres situacions que poden afectar negativament al desenvolupament dels infants i joves. És en aquest moment on es posa en marxa un protocol d’actuació per tal de fer un seguiment, intervenir o bé derivar a recursos especialitzats segons ho requereixi cada cas.

Aquest protocol pretén ser una guia i una ajuda per als docents, i una forma d’establir comunicació entre els centres educatius i els serveis socials. Fins ara, aquest contacte ja existia entre els responsables dels centres i els educadors, però amb les reunions formatives a l’inici del curs, el que es pretén és dotar d’eines a totes les persones que tenen contacte directe amb els infants per tal de millorar la coordinació i poder intervenir de forma més ràpida i eficient.

Durant aquestes reunions es fa una exposició del funcionament en cas de detecció de situacions de risc, es donen pautes de com procedir i documentació per a iniciar els tràmits en cada cas.

Aquesta iniciativa ha passat pels 6 centres educatius del municipi, arribant a un total de 282 professionals.