NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Felanitx. Termini: fins dia 16.10.2018 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tD4cjcyER7gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D