D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx, es publica una proposta de resolució provisional de concessió de subvencions a entitats esportives, durant el termini comprés entre el dia 5 al 15 d’octubre de 2018, per tal de poder presentar, dins d’aquest termini, les al·legacions que es considerin oportunes.

Tot seguit teniu l’enllaç per veure el document:

proposta_de_resolucio_provisional_de_subvencions_esportives 2018

Proposta concessió subvencions entitats esportives