NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) urgent. Termini: fins dia 30.10.2018 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

Enllaç a la documentació