Agraïment Fira del Pebre Bord i Guateque Bord

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies a totes les persones i col·lectius que han col·laborat amb la Fira del Pebre Bord, als artesans, comerciants, empresaris, associacions, a les Mundilleres, al Puput Cultural, Protecció Civil, Creu Roja, Policia Local i Brigada, als bars i restaurants que varen participar en la primera edició del Guateque Bord, als geganters de Felanitx, i molt especialment al Sr. Toni Rotger, a Abeniara per la Mostra Folklòrica, i a totes i tots els ciutadans en general que varen col·laborar i participar perquè la fira sortís ben lluïda. Gràcies a tots i totes.

Donacions i ajudes als afectats per la gran torrentada

L’Ajuntament de Sant Llorenç ens comunica que s’han habilitat tres números de compte oficials per a totes aquelles persones que volen fer donatius econòmics. Es tracta del compte de Caixabanc ES86 2100 0161 8802 0018 8265, del compte de Bankia ES41 2038 6579 8360 0067 5091, i del compte de la Banca March ES12 0061 0022 8300 7356 0118.

També des de l’Ajuntament s’elabora un llistat de les empreses i professionals locals que vulguin ajudar als damnificats pels aiguats.

S’elaborà un cens per tal de coordinar aquestes ajudes a mesura que se’ls pugui requerir durant les properes setmanes.

Les empresses o professionals interessats han de contactar amb batlia, al tf. 971580051 ext. 110 o per mail batlia@felanitx.org.

Anunci

Contractació del servei d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Felanitx.

Nova licitació: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Felanitx. Termini: fins dia 05.11.2018 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tD4cjcyER7gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 9 d’octubre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) urgent. Els interessats en presentar oferta al procediment hauran de presentar la documentació al Registre General de l’Ajuntament de conformitat amb l’anunci de licitació publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 30 d’octubre de 2018 a les 14 hores.

L’enllaç per accedir a la documentació de la licitació és el següent:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=brBMmUmGsZguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 2 d’octubre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació de les obres d’adaptació de la carretera del far de Portocolom (Fase I). Els interessats en presentar oferta al procediment hauran de presentar la documentació al Registre General de l’Ajuntament de conformitat amb l’anunci de licitació publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 30 d’octubre de 2018 a les 14 hores.

L’enllaç per accedir a la documentació de la licitació és el següent:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DWtmvexTdefnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Prevenció d’incendis

Dia 15 d’octubre va acabar la campanya de prevenció d’incendis 2018, així hi tot l’Ajuntament vol recordar algunes condicions que s’han de complir per fer un ús del foc responsable:

1.- Les cremes s’hauran de realitzar sempre en absència de vent. Preferentment al matí.

2.- A les cremes en àrea contigua de prevenció (a menys de 500 m de terreny forestal) en època de perill, haurà d’existir una distància mínima de 25 metres entre el lloc de la crema i el terreny forestal més pròxim.

3.- El foc haurà de ser contínuament vigilat, mantenint-se localitzat sempre que sia possible a través del telèfon de contacte indicat a la sol•licitud i sense poder deixar el lloc de crema fins que aquest quedi completament apagat.

4.- Es disposarà de mitjans preparats per una ràpida intervenció que permetin sufocar qualsevol conat d’incendi que es pugui produir.

5.- L’ús del foc de dia 16 d’octubre a 30 d’abril en terreny forestal es necessita autorització. A una distància de més o menys de 500 m. de terreny forestal, és lliure amb precaució.

Crida

Campanya d’anàlisi de la triquina en la matança per a consum domèstic privat

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

  1. La campanya de sacrifici s’ha de realitzar entre els dies 1 de novembre de 2018 i 30 de març de 2019.

  2. Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.

b) Els Veterinaris designats Col·laboradors de l’Ajuntament de Felanitx, són la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652258048 i el Sr. Andreu Josep Oliver Rullan, col·legiat amb núm. 971.

c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 30 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.

d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.

e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.

Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Donacions de sang

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Cívic de Portocolom, divendres 2 de novembre de les 17:30 a 21.00h, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

Recordau que els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, tenir bona salut, no anar en dejú i haver fet la digestió.

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2018

Fins dia 3 de desembre de 2018.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça.

Més informació al telf. 97158 25 23.

Agenda Centre Cultural Felanitx

Ja està a la venda la segona edició del llibre «Caparrots de Felanitx», editat i patrocinat pel Centre Cultural de Felanitx. Es pot adquirir a la Casa de Cultura de Felanitx, a l’horari habitual per 10€.

Diumenge 28, a les 18.00h, a l’Auditori municipal de Felanitx, Felanitx Suma concert a benefici de les persones damnificades per les torrentades, donatiu 10€.

Dimecres 31, de les 18.00h a les 02.00h, a l’Auditori Municipal de Felanitx, NIT DEL TERROR, projecció de 5 pel·lícules de cinema de terror: It, Annabelle creation, Los hambrientos, Verònica i El caso de Marrowbone. Venta d’entrades a partir de dia 20 al 31 d’octubre, a la Casa de Cultura de dimarts a dissabte de 18 a 21h, i el mateix dia a la taquilla de l’Auditori. Preu 7€

Dissabte 3, a les 19.00h, a l’Auditori Municipal de Felanitx, Mostra de balls de Mallorca i Formentera, amb el grup mallorquí s’Estol des Gerricó i el grup formenterenc Es Xacoters. Entrada gratuïta. Hi haurà una bústia solidària amb els pobles de llevant.

Diumenge 4, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, a les 18 hores, TEATRE INFANTIL, Quina pescada!!, de Minúcia teatre de Menorca, dins del Circuit Talent IB del Govern de les Illes Balears.