Contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) urgent

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) urgent. Termini: fins dia 04.12.2018 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=brBMmUmGsZguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D