Contractació del servei de manteniment dels ascensors d’edificis municipals

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de manteniment dels ascensors d’edificis municipals. Termini: fins dia 10.12.2018 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TQR9zgwF4sumq21uxhbaVQ%3D%3D