Felanitx, 4 de gener 2019

Durant els darrers dies s’han finalitzat les obres de rehabilitació i embelliment dels carrers de centre de Felanitx. Aquesta actuació, s’ha dut a terme amb les subvencions rebudes pel Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a Mallorca.

En el cas dels carrers del centre, es tracta d’una actuació molt necessària no sols a nivell estètic sinó a nivell funcional, amb la reforma de la xarxa de clavegueram, la xarxa d’aigua potable i la recollida superficial d’aigües pluvials.

Recordam que els carrers afectats per la millora són els carrers de: Castellet, Badaluc, d’en Pizà, Carreró d’en Reus i Pere Catany. Es tracta dels carrers que formen la trama viària més antiga del nucli, compresos entre el Mercat Municipal, l’Ajuntament, i les escales que pugen a la zona des Castellet, i que són un entorn declarat Bé d’Interès Cultural i amb categoria de conjunt Històric Artístic. És per aquest motiu i per la degradació que pateix aquesta zona del centre, que s’ha dut a terme aquesta reforma considerada prioritària per l’equip de govern, i que forma part de les actuacions que es volen dur a terme per a la revitalització del nucli urbà de Felanitx.

Les obres de rehabilitació d’aquests carrers han durat tres mesos, i han comptat amb un pressupost de 267.064,27 euros, dels quals 213.651,41 han estat aportats pel Consorci, i la resta per l’Ajuntament de Felanitx.

Pel regidor d’Urbanisme Joan Xamena “es tracta d’una de les accions que ens havíem proposat durant la legislatura per tal de reactivar el centre. Esperam que amb aquesta millora, juntament amb la del carrer Juevert, s’aconsegueixi l’objectiu i el centre vagi recuperant protagonisme”.

Durant la propera setmana, s’iniciarà la reforma del tram de carrer comprès entre els carrers Badaluc, Castellet, carrer de la Costa i plaça Constitució. En aquest cas es tracta d’una ampliació del projecte de rehabilitació dels carrers del centre, per tal d’unificar els nous carrers empedrats, amb els empedrats ja existents davant de l’Ajuntament i la plaça Constitució.

En aquest tram, i degut al trànsit rodat que hi circula, l’empedrat durà un reforç per a suportar vehicles pesats. Les obres que s’allargaran quinze dies, compten amb un pressupost de 28.700 euros iva inclòs, pagat íntegrament per l’Ajuntament. Durant els dies que durin les obres, es tallarà el trànsit rodat en aquest punt i es reordenarà la circulació.

El Batle Jaume Monserrat destaca que “actuacions com la que hem duit a terme al centre, deixen clar que creim en revertir la situació que actualment pateix Felanitx, i esperam que amb remodelacions com aquesta s’hi sumi també l’interès de la iniciativa privada”.