En els següents documents, trobareu tota la informació relativa a la recollida selectiva als establiments comercials i de serveis del municipi. Recordam que la separació de residus és obligatòria.

Al primer document trobareu la informació sobre els dies de recollida, i la forma com s’han de preparar els residus reciclables per a la seva recollida.

👉Informació recollida selectiva

El segon document, és per emplenar en cas de voler-se acollir a la bonificació d’enguany.

👉Document bonificacions recollida selectiva

Per a més informació, podeu contactar amb el departament de medi ambient:

Telèfon: 871 98 77 91
Correu electrònic: mediambient@felanitx.org