La passada setmana es va fer la presentació de la memòria anual dels policies tutors d’arreu de les Balears. En aquesta trobada es van posar en comú les diferents accions dutes a terme pels policies tutors a cada municipi.

En el cas de Felanitx, es va atorgar a Tomeu Fullana, el diploma que l’acredita com a policia tutor en haver realitzat el curs de formació, i es va fer reconeixement a Jaume Bonet, per la seva tasca com a policia tutor al municipi de Felanitx durant els darrers onze anys.

Cal destacar que la figura del policia tutor és un projecte pioner a les Illes Balears, i que actualment s’està implantant el model a altres comunitats autònomes, i fins i tot s’ha posat en marxa un programa europeu per implantar aquesta figura als països de la Unió Europea.

El policia tutor, és l’encarregat de vetllar per la seguretat dels menors, donant-los suport i intervenint en situacions que ho requereixin, com per exemple: conflictes dins els centres educatius, consum de drogues, absentisme escolar, o casos de delictes.

Durant aquests anys de feina, s’ha aconseguit millorar l’ambient dins els centres educatius, sobretot pel que fa a la convivència dins de l’institut de Felanitx. La xarxa de feina entre els diferents actors implicats (docents, caps d’estudis, serveis socials, menors) juntament amb el policia tutor, ha facilitat el creuament d’informació per a millorar els temps d’intervenció, tant a dins els centres com al carrer.

Per altra banda, s’han fet moltes xerrades a les escoles, sobre temes de prevenció, seguretat vial, drogues, seguretat a internet… que han permès als joves conèixer de primera mà els perills i riscos d’eines que utilitzen habitualment. Alhora, aquestes xerrades permeten apropar la figura del policia tutor als menors des de ben petits, de tal manera que es guanya la seva confiança i recorren a ell en cas de necessitat o conflicte.

Una mostra de la feina que es fa amb els més petits, són les activitats sobre seguretat vial per part del policia tutor i que es duen a terme durant la Diada “Mou-te en cap”.

Des de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Felanitx es vol destacar la tasca que s’ha dut a terme durant aquests anys, i prova d’aquest reconeixement és la petició que es va realitzat en sessió plenària el passat 13 d’agost del 2018, d’elevar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la proposta d’atorgament de la condecoració Creu al mèrit policial amb distintiu verd en favor del Policia Tutor de la Policia Local de Felanitx.