Durant el passat 2018 s’han dut a terme tota una sèrie d’inversions per a la millora de les instal·lacions esportives arreu del municipi, gràcies a les subvencions pel Foment de l’Esport del Consell de Mallorca i la inversió municipal.

D’entre elles, s’han realitzat inversions per a millorar els paviments de les pistes tant de tenis com de pàdel (amb nova pista de gespa artificial) del camp d’esports de Sa Mola. Al Pavelló Guillem Timoner s’han realitzat tasques d’impermeabilització de la coberta exterior, i tractament de protecció anticorrosiu tant de l’estructura interior com exterior, i s’ha arranjat la coberta telescòpica de la piscina municipal, amb la substitució dels rails i el dispositiu de tancament per a millorar la seva estanquitat.

Al camp de futbol de Es Torrentó s’ha reparat el tancament perimetral.

A Cas Concos per una banda s’ha fet l’adequació del paviment de la pista multiesportiva, i per l’altra s’han millorat els vestuaris del camp de futbol i reformat els banys.

Al Poliesportiu Toni Peña de Portocolom s’han millorat els tancaments, la coberta i la pista esportiva i s’han arranjat les barreres d’entrada al tancament perimetral del pavelló.

El total de les inversions realitzades el 2018 és de 163.825,30 euros, que se sumen a les inversions fetes durant el 2016 i 2017, amb un total durant els darrers 3 anys de 281.129,31 euros.

El regidor d’Esports Pere Cler, destaca que “les instal·lacions al municipi de Felanitx són moltes i estan molt disperses, fet que dificulta el seu manteniment. És per aquest motiu que durant la present legislatura hem prioritzat la reforma i adequació de les instal·lacions existents, abans de la inauguració de noves”.

Actualment s’està treballant per construir una coberta a la pista multiesportiva de Cas Concos. Amb aquest nou sistema de coberta fixe amb panells laterals, serà possible una ampliació en el futur per reconvertir l’espai en un pavelló. La reforma, es licitarà en els propers mesos amb un cost estimat de 190.000 euros.

Segons el Batle Jaume Monserrat “Tancarem la legislatura amb un clar esforç per millorar les instal·lacions i fomentar l’esport. És cert que encara tenim assignatures pendents, que no poden ser resoltes a curt termini, però sense cap dubte formen part de les inversions que hi ha previstes per l’esport de Felanitx”.