Contractació de les obres de creació de dos trams de carril bici a Cala Ferrera

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació de les obres de creació de dos carril bici a Cala Ferrera. Termini: fins dia 20.03.2019 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FnpNij1mGvaXQV0WE7lYPw%3D%3D