Es fa públic que les llistes provisional del Cens Electoral i la relació de les meses i col·legis electorals per a les properes eleccions municipals, autonòmiques i al Parlament Europeu, que es celebraran el proper dia 26 de maig de 2019, estaran a exposició pública des del dia 8 al 15 d’abril, ambdós inclosos, en el Negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Felanitx.