Agraïment Mallorca World Folk Festival 2019

Des de l’Ajuntament de Felanitx volem donar les gràcies a s’Estol del Gerricó i a l’agrupació Abeniara per la seva ajuda i implicació en la celebració en el Mallorca World Folk Festival, Festival Internacional de danses folklòriques, que ha fet que la celebració fos tot un èxit.

Agraïment IDEA’19

Des de l’Ajuntament de Felanitx volem agrair aquests 19 joves artistes que han participat a IDEA’19, un projecte que ha servit per donar a conèixer la bona cantera de creadors que hi ha a Felanitx.

Adquisició d’un solar per fer una escola

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per adquirir uns terrenys aptes per cedir a la Conselleria d’Educació i Universitat de cara a la construcció d’una nova escola de primària al nucli de Felanitx. En total, es necessiten uns 6.000 metres quadrats. Es procedirà a una licitació a la qual es definiran uns criteris d’ubicació, situació urbanística, cost i forma dels terrenys i els propietaris interessats podran presentar les seves ofertes.

Anunci

Mitjançant el present anunci es fa públic que el regidor delegat d’Esports, Sr. Pere Cler Porcel, ha estat nomenat jutge instructor de l’expedient reglamentari per al que, si així ho decideix el Ple de l’Ajuntament, s’incorpori el nom de Mariona Caldentey Oliver al camp de futbol es Torrentó.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l’art. 13 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Felanitx, perquè fins dia 3 de maig de 2019 a les 14 hores, es puguin presentar en el Registre General municipal, les al·legacions que es considerin escaients sobre aquest nomenament.

Convocatòria de subvencions 2019

 • Subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres docents del terme de Felanitx per a la realització d’activitats extraescolars.

  Import destinat: 12.000 €

 • Subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura i ornicultura.

  Import destinat: 3.000 €

 • Subvencions a entitats esportives per a la realització d’activitats esportives.

  Import destinat: 60.000 €

 • Subvencions als centres escolars del terme de Felanitx.

  Import destinat: 25.000 €

 • Subvencions per finançar despeses de manteniment de centres de primer cicle d’educació infantil.

  Import destinat: 26.000 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de mestresses de casa.

  Import destinat: 2.600 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats de les associacions que promouen la participació ciutadana.

  Import destinat: 12.500 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de les persones majors del municipi de Felanitx.

  Import destinat: 11.000 €

 • Subvencions destinades a agrupacions folklòriques de ball tradicional de Felanitx.

  Import destinat: 4.500 €

  El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes subvencions finalitza el 13 de maig de 2019.

 • Obres de conservació, restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles ubicats en el Centre Històric de Felanitx.

  Import destinat: 70.000 €. El termini finalitza el 12 de juny de 2019.

 • Restauració i rehabilitació de façanes d’immobles dels nuclis urbans de Felanitx, s’Horta i Cas Concos.

Import destinat: 50.000 €. El termini finalitza el 12 de juny de 2019.

 • Subvencions destinades al transport escolar.

  Import destinat: 26.000 €. El termini finalitza el 12 de juliol 2019.

Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicades al BOIB núm .47 de data 11/04/19

Ajuts i subvencions: nous negocis, reconversió i modernització

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria té obertes varies línies de subvencions destinades a la posada en marxa de nous negocis i a la reconversió o modernització dels negocis existents. A grans trets es poden subvencionar les següents actuacions:

Ajuts per a persones autònomes (nous autònoms, reconversió de negocis i contractació del primer treballador/a):

 • Programa 1: Destinat a promocionar l’ocupació autònoma de persones en demanda d’ocupació. Nous autònoms.

 • Programa 2: Orientat al manteniment de l’activitat per compte propi.

Línia 2.1: per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal

Línia 2.2: per fomentar el relleu generacional.

 • Programa 3: Adreçat a fomentar la consolidació i creixement del projecte d’ocupació.

Línia 3.1: per al reenfocament del projecte d’autoocupació.

Línia 3.2: per a la primera contractació d’un treballador per compte d’altre.

Línia 3.3: per a la inserció de treballadores i treballadors autònoms col·laboradors.


Les activitats que es poden subvencionar s’han d’iniciar i desenvolupar entre l’1 d’octubre de 2018 fins el 31 d’agost de 2019. El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 d’abril i acaba el 6 de setembre de 2019.

Més informació: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2345907

Ajuts per a la modernització de comerços detallistes i algunes empreses de serveis

Amb aquesta línia d’ajuts es poden finançar inversions per a potenciar el comerç electrònic, millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques, modernitzar els establiments amb nou mobiliari, maquinària, amb obres i reformes…, a més d’inversions que suposin una millora de la retolació tant de l’interior com de l’exterior del local.

Es poden subvencionar accions de millora dutes a terme entre l’1 de novembre de 2018 i l’1 d’octubre de 2018. El termini per a presentar les sol·licituds acaba dia 6 de maig de 2019.

Per a més informació (detall dels negocis que poden ser beneficiaris, els imports dels ajuts, accions subvencionables…), es poden consultar les bases a:

https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/3701821

Recordatori

L’Ajuntament té en marxa el servei Felanitx Emprèn, que dóna suport als emprenedors i empreses del municipi en les tramitacions necessàries per sol·licitar aquests ajuts. Es pot sol·licitar cita i més informació a: 638 059 133 – 871 98 78 19 – felanitxempren@felanitx.org

Universitat oberta per a majors

La UOM està dirigida a persones adultes més grans de 50 anys o persones prejubilades amb estudis primaris que estiguin interessades a realitzar alguns dels programes o de les activitats que es duen a terme a la Universitat, a les seus universitàries, als centres universitaris municipals i en altres llocs que puguin acordar-se. A tal efecte Felanitx es suma al programa.

Per informació i inscripcions fins dia 3 de maig als Serveis Socials municipals, i a les associacions de 3ª Edat del municipi.

Es duran a terme les conferències que es detallen a continuació:

Dimarts, 7 de maig

“L’exercici físic és medicina. Com l’hem de prendre?”

Dr. Pere A. Borràs, professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Dimarts, 14 de maig

«El voluntariat: una nova oportunitat de participació».

Sra. Ruth Escribano, coordinadora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.

Dimarts, 21 de maig

“Dolor crònic i cinesifòbia”

Sr. José A. Mingorance, professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Dimarts, 28 de maig

“Alta hospitalària, i ara què?”

Dra. Julia Gallo, professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Dimarts, 4 de juny

“Com funciona el cervell i com podem cuidar-lo”

Dra. Susana Esteban, professora del Departament de Biologia.

Lloc: Casa de Cultura. Pl. de Santa Margalida, 3.

Hora: 19 hores

Biblioteques municipals.

A la Biblioteca de Portocolom amb motiu del Dia del llibre. Visites escolars amb contacontes, actuacions i tallers.

Dimecres 24, a les 18:30h, Banderes al desert. Públic recomanat a partir de 10 anys.

Dijous 25, a les 17:30h, Taller de contacontes amb Lego. Públic recomanat a partir de 6 anys. “La Biblioteca, en vacances!

Agenda Cultural

Exposició IDEA’19 Nous creadors de Felanitx, a la Casa de Cultura de Felanitx. Fins el 23 de juny.

Divendres 19, Divendres Sant, a les 21.00 h. a l’escala i replà de la Parròquia de Sant Miquel, Davallament.

43 Setmana de Música Felanitx 2019

Dissabte 20, a les 18.00 h. al Convent de Sant Agustí, Concert de la Jove Orquestra de les Illes Balears amb els Mestres Cantaires i l’Orfeó Universitari, dirigits per Joan Company i les solistes Belén Ureña Peñalva i Maria Servera Monserrat.

Dilluns 22, a les 19 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura de Felanitx, Concert de piano i saxo amb Neus Estarellas i Rodrigo Vila.

De dimarts 23 a dijous 25 d’abril, a les 21.00 h, a la sala d’actes del Conservatori de Felanitx, Concerts Extraordinaris Chopin Sessions.

Diumenge 28, a partir de les 9.00 h a la plaça Pax, Mercadet de Sant Jordi, amb paradetes de llibreries de Felanitx i entitats. (Per motiu de les eleccions generals no es podrà fer el mercadet al lloc habitual).