NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei públic d’atenció a la primera infància a l’escoleta EI “Es Faralló” de l’Ajuntament de Felanitx. Termini: fins dia 29.05.2019 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Q7WTmRMY6OUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D