Convocatòria de subvencions 2019

 • Subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres docents del terme de Felanitx per a la realització d’activitats extraescolars.

  Import destinat: 12.000 €

 • Subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura i ornicultura.

  Import destinat: 3.000 €

 • Subvencions a entitats esportives per a la realització d’activitats esportives.

  Import destinat: 60.000 €

 • Subvencions als centres escolars del terme de Felanitx.

  Import destinat: 25.000 €

 • Subvencions per finançar despeses de manteniment de centres de primer cicle d’educació infantil.

  Import destinat: 26.000 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de mestresses de casa.

  Import destinat: 2.600 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats de les associacions que promouen la participació ciutadana.

  Import destinat: 12.500 €

 • Subvencions destinades a la realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de les persones majors del municipi de Felanitx.

  Import destinat: 11.000 €

 • Subvencions destinades a agrupacions folklòriques de ball tradicional de Felanitx.

  Import destinat: 4.500 €

  El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes subvencions finalitza el 13 de maig de 2019.

 • Obres de conservació, restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles ubicats en el Centre Històric de Felanitx.

  Import destinat: 70.000 €. El termini finalitza el 12 de juny de 2019.

 • Restauració i rehabilitació de façanes d’immobles dels nuclis urbans de Felanitx, s’Horta i Cas Concos.

Import destinat: 50.000 €. El termini finalitza el 12 de juny de 2019.

 • Subvencions destinades al transport escolar.

  Import destinat: 26.000 €. El termini finalitza el 12 de juliol 2019.

Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicades al BOIB núm .47 de data 11/04/19

Reducció de la taxa per recollida i eliminació de fems domiciliari

Podran gaudir de reducció d’aquesta taxa:

– L’habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors a 1103,85 € mensuals.

– L’habitatge amb més d’un resident, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a 1471,80 € mensuals.

No podran gaudir de la reducció de la taxa si qualsevol dels membres de la unitat familiar de convivència, és propietari o usufructuari de més immobles del que resideix.

Es pot realitzar la Sol·licitud per gaudir d’aquesta reducció a les oficines dels Serveis Socials, aportant la següent documentació: DNI, documents per acreditar els ingressos de la unitat familiar (pensions o certificat negatiu d’aquestes, declaració de la renda del 2017 o certificat negatiu d’aquesta), contracte de lloguer si escau, certificat de minusvalidesa si escau, i rebut de fems de 2018.

El darrer dia per a tramitar les sol·licituds, és el 31 de maig.

Horari d’atenció al públic:

Felanitx, de dilluns a divendres de 10:30 a 14:00 hores. Antiga Estació Enològica, Passeig Ramon Llull, 19. Tel.: 971582629

Portocolom, dilluns i dimecres de 11:30 a 13:30 hores. Centre Cívic, Ronda Nadal Batle, s/n. Tel.: 971825239

S’Horta i Cas Concos, amb cita prèvia

Prevenció d’Incendis

Està prohibit fer foc al bosc de l’1 de maig al 15 d’octubre.

Durant l’època de perill moltes activitats relacionades amb l’ús del foc estan rigorosament prohibides o necessiten una autorització especial dels serveis forestals.

Vos demanam precaució i col·laboració per prevenir els incendis forestals. La temporada dalt risc d’incendi forestal s’allargarà fins al 15 d’octubre.

Durant els propers sis mesos són vigents les normes sobre l’ús del foc, vos recordam:

– L’112 és el número de telèfon d’emergències per avisar i donar informació de qualsevol incident relacionat amb un incendi forestal.

– Cal extremar la precaució en les activitats a zones boscoses: no llençar llosques de cigarrets, no fer focs d’artifici ni deixar cap tipus de residu.

A més aquest any s’ha publicat la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, on concretament en el seu article 77 desenvolupa les mesures de seguretat i defensa de les forests en zones d’interfície urbà-forestal. S’estableix entre d’altres que:

 • En el cas dels habitatges unifamiliars amb zones d’interfície urbano-forestal s’haurà d’executar i mantenir una franja exterior perimetral de seguretat de 30 metres d’amplada mínima, sense acumulacions de combustible vegetal, amb un desbrossament selectiu i amb aclarides i podes de la massa arbòria que permetin trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació.

 • Els propietaris d’habitatges unifamiliars situats en terreny forestal o confrontats amb aquest hauran de mantenir a les zones d’alt risc d’incendi forestal, a banda i banda dels vials d’accés, franges longitudinals de seguretat de 10 metres d’amplada mínima amb actuacions preventives de control del combustible vegetal.

COFIB servei de protecció d’espècies

El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears COFIB té l’objectiu, entre d’altres, de gestionar les activitats necessàries per a la recuperació d’exemplars ferits de la nostra fauna silvestre i la criança en captivitat de la fauna silvestre. Per a més informació podeu telefonar al núm. 971 144 107 en horari d’oficina i 607 554 055 per emergències.

Hemeroteca i Secció local

L’hemeroteca de Felanitx, situada a la Biblioteca municipal en breu obrirà el seus serveis. A fi de completar col·leccions de publicacions locals, demanam a la ciutadania si disposa de les publicacions anotades tot seguit i les vulgui donar al poble de Felanitx, que ens ho facin arribar a la Casa de Cultura al seu horari habitual

Pregó de Setmana Santa

1966, 1973, 1974.

Programa Setmana Santa

1967, 1969, 1974, 2007, 2008, 2017

Festes de s’Horta

1975, 1976, 1983, 1987, 1988, 1990, 1996, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2011.

Festes de Cas Concos

1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1995, 2000, 2005, 2007, 2010, 2011, 2016.

Festes d’estiu. Portocolom.

1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1986, 1987, 1990, 1991, 1995.

Verbenes

1969, 1970, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.

Setmana de la música

1977, 1978, 1979

Programa de les Festes de Sant Isidre i Cinquagesma de s’Horta

Elaborar per la Comissió de Festes de s’Horta. Patrocinat per l’Ajuntament de Felanitx

Diumenge 12, a les 9:00h. Anada a Cala sa Nau amb carro, montura, a peu i en bicicleta. Concentració al camp de futbol. A l’arribada hi haurà aigua i fruita. Veieu programes a part.

Dimecres 15, Festa de Sant Isidre

A les 12:00 h, missa solemne en honor del patró Sant Isidre. Presidirà la celebració el Rvd. Mons Sebastià Taltavull Anglada, bisbe de Mallorca. Cantarà el cor parroquial la missa del nostre organista Miquel Manresa.

A continuació, Refresc per tothom oferit per els hotelers Hotel Cala Ferrera, Ponent, Ferrera Blanca, Monsuau, Robinson Club Cala Serena i l’Ajuntament de Felanitx.

A partir de les 17:00h. Jornada de padrins i nets al Saló Parroquial. Elaboració de crespells i gelat. A continuació actuació de l’Escola de Ball de Bot de Cala D’Or.

A les 20:00 h al Centre Cívic. Xerrada sobre corsaris i pirates a la costa de Mallorca, a càrrec de l’historiador Gaspar Valero.

Agenda Cultural

Fins el 23 de juny, a la Casa de Cultura de Felanitx, Exposició Idea’19 Nous creadors de Felanitx.

Divendres 3, a les 20.00 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Cicle d’activitats 100 anys d’Es Sindicat, Xerrada, Es Sindicat: innovació material, eclecticisme formal i eficiència funcional, a càrrec de l’arquitecte Ernest Bordoy.

Diumenge 5, a les 10.15h, a la plaça de l’església de Cas Concos, Jornada de Portes Obertes Es Rossells. Inscripcions i més informació a projecteesrossells@gmail.com.

A les 18.00 h, a la plaça de sa Font de Santa Margalida, Ball dels salers, Felanitx 2019, Ballada popular amb el grup Tramudança.

A les 18.00 h, a Sant Salvador, Cicle de cant Coral, primavera 2019, Schola Cantorum Missa i Concert. Direcció: Bartomeu Ripoll.

A les 19.00 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, 43 Setmana de Música de Felanitx, Concert de Josep Francesc Palou; flauta i Trio Halir (Txèquia); violoncel, violí i piano.

Dimecres 8, a les 20.00 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, Acte del IV Certamen de Poesia Miquel Bauçà i comunicació del/la guanyador/a. Recital de versos de Miquel Bauçà.