NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de redacció del pla general i el pla d’ordenació detallada del municipi de Felanitx. Termini: fins dia 11.07.2019 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fz9SV%2F3Rb0dvYnTkQN0%2FZA%3D%3D