El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre l’Avantprojecte de Llei de mobilitat sostenible de les Illes Balears de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

Podeu fer les vostres aportacions de forma telemàtica accedint al següent enllaç corresponent a l’apartat de “Participació en l’elaboració de normes” de la pàgina:

http://participaciociutadana.caib.es:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3848955&coduo=200&lang=ca

Aquest procés participatiu estarà obert fins el 23 d’agost de 2019 (inclòs).