Publicació dels torns i la distribució per aules de les persones aspirants convocades a aquest primer exercici. En teniu tota la informació en el següent enllaç:
https://www.caib.es/sites/oposicionspl2019/ca/n/9102019_publicacio_dels_torns_i_distribucio_aules_persones_aspirants_primer_exercici_proves_selectives_policia_local/?mcont=106830
Recomanacions per al dia de l'examen. També la podeu consultar en el següent enllaç:
Per això, us demanam que doneu difusió d'aquestes comunicació mitjançant les vostres webs i taulers d'anuncis (Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera) per tal de donar-ne la màxima publicitat a les persones aspirants. Com sempre, teniu tota la informació d'aquest procés selectiu unificat en el següent enllaç: